top of page

FORRETNINGSVILKÅR – PRIVAT RENGØRING

Generelt
Telefonerne er åbne man-tors fra kl. 8.00 – 15.30 og fredag fra kl. 8.00-15.00 og mails bliver læst indenfor samme tidsrum.

Rengøringen udføres normalt i tidsrummet 8.00 til 16.00 - med mindre andet er aftalt. 

Det er kundens ansvar at holde Servicegruppen Nord opdateret med korrekte telefonnumre og e-mail adresser.


Aflysninger
Aflysninger generelt: Aflysninger sendes som hovedregel til kundeservice@servicenord.dk eller kan gøres på vores online system, med en kode.
Aflysninger dagen før: Senest kl. 15.00 dagen før. Mail sendes til kundeservice@servicenord.dk eller kan gøres på vores online system, med en kode. 

Ved afbud efter kl. 15.00 dagen før, opkræves halvdelen af prisen på den planlagte rengøring.
Meldes der ikke afbud før vi står på adressen eller vi ikke kan komme ind som aftalt, betales der fuldt beløb.

Ferie, Helligdage og Sygdom
Det er heldigvis sjældent, at vi aflyser eller flytter et servicebesøg til en anden dag i forbindelse med sygdom eller uforudsete forhindringer. Vi er stolte af, at vores assistenter kun har 2% fravær. Skulle sygdom eller uforudsete forhindringer opstå, kontakter vi dig hurtigst muligt, og du har tre valgmuligheder:

1.     Aflyse besøget uden omkostninger for dig.

2.     Få tilbudt en af vores faste vikarer til at varetage den planlagte rengøring.

3.     Flytte service besøget til en anden dag med dine faste assistenter.

Falder dit aftalte servicebesøg på en helligdag, flytter vi besøget til en anden dag i samme uge. I ugerne op til den pågældende rengøring, vil du kunne se online inde på vores system hvilke dage din rengøring er flyttet til. Vi skriver også til dig og informerer om proceduren i forbindelse med ferier og helligdage.

Betaling og opsigelse
Vi sender en faktura en gang om måneden hvor datoerne for den planlagte rengøring fremgår. Fakturaen kommer først på måneden og gælder for indeværende måned. Du har 10 dages betalingsbetingelse. Første faktura sendes i den uge hvor første rengøring udføres.

Der er mulighed for tilmelding til PBS, efter betaling af første faktura, hvilket betyder, at fakturaen er bagud rettet og omfatter rengøringen fra og med d. 16. i  foregående måned til og med d. 15. i fakturerings måneden. Informationer til tilmelding til PBS står nederst på fakturaen. Fakturaer tilmeldt PBS sendes normalt d. 16. i måneden og trækkes d. 1. i efterfølgende måned.

Overholdes betalingsfristen ikke pålægges gebyrer i henhold til gældende lovgivning. Der kan pålægges gebyr fra 1. rykker mail. Der sendes en reminder, rykker 1 med gebyr og rykker 2 med gebyr, og derefter videregives sagen til inkasso.
 

Opsigelsesfristen svarer til rengørings frekvensen. Det vil sige at opsigelsesfristen er en uge hvis man har fast ugentlig rengøring, og 14 dage hvis man har fast rengøring med 14 dages mellemrum. En eventuel udleveret nøgle afleveres forsvarligt ved sidste rengøringsbesøg. Sidste rengøringsbesøg kan ikke aflyses.
Opsigelsen skal sendes pr. e-mail til kundeservice@servicenord.dk

Nøgler og alarmer
Servicegruppen opbevarer forsvarligt jeres nøgler, som tildeles et 4 cifret nummer. Skulle nøglen mod forventning bortkomme, sørger vi øjeblikkeligt for at få om stillet alle låse for vores regning. Har kunden alarm, der skal frakobles, skal vi have både kode og kodeord udleveret. Ved udlevering af nøgle modtager kunden en underskrift for modtagelsen.

Vores medarbejdere

  • Har ren straffeattest

  • Er forsikrede

  • Bærer synligt identitetskort med billede.

  • Anvender arbejdstøj med logo

  • En i teamet taler dansk eller engelsk 

Vores mål er, at du får tildelt en fast og pålidelig rengøringsassistent, og det holder vi i 98% af alle servicebesøg. Ved sygdom, ferie eller uforudsete forhindringer kontakter vi dig hurtigst muligt med henblik på at aflyse, flytte servicebesøget eller få tildelt en af vores faste vikarer (nærmere beskrevet i forrige afsnit).

Kvalitet og opfølgning
Har du kommentarer til den udførte rengøring, hører vi gerne fra dig. Du skal skrive til os senest 24 timer efter udførelsen på mail til kundeservice@servicenord.dk, medsend billeder så vi kan se hvad det drejer sig om og hvor det er. Det giver os mulighed for at rette op på misforståelser og sikre, at kvaliteten fremover er i top. Vores kvalitetsmedarbejder kigger gerne forbi, hvis der opstår et behov for det.

Du er også meget velkommen til at rose medarbejderne, både direkte og på mail til kontoret.

Ved engangsrengøringer er det vigtigt at du er der når vi er færdige til at godkende når vi er færdige. 

Oprydning og redskaber
Det er ikke altid, at man kan nå at rydde fuldstændigt op før den planlagte rengøring, men jo bedre der er ryddet op, jo bedre bliver rengøringen. Vi gør rent på alle aftalte og tilgængelige steder.

Vi har alle redskaber med: støvsuger, koste, mopper, klude og lignende, samt alle standard rengøringsmidler. Har du specielle ønsker til rengøringsmidler, anvender vi gerne dine egne midler. Bare aftal med dine assistenter, hvor de kan finde dem og evt. dosering.

Skader og forsikring

Det sker heldigvis sjældent, men skulle noget uheldigvis gå i stykker under rengøringen, er personalet instrueret i at give dig besked via sms eller på anden måde.

Opdager du en skade, som dine assistenter ikke selv har opdaget eller gjort dig opmærksom på, skal det meddeles skriftligt til kontoret indenfor 24 timer efter den udførte rengøring og helst med billeder af det beskadigede.

Såfremt du har meget dyre genstande eller genstande der ikke kan erstattes af sentimentale årsager, samt områder som ikke tåler almindelige rengøringsmidler, så skal du gøre os opmærksom på dette så vi enten kan gå uden om, eller være ekstra påpasselige.

Kan skaden anerkendes med os som skadeforvolder, vil sagen blive overdraget til vores forsikringsselskab. Alt efter skadens omfang vil beløbet blive udbetalt enten direkte af forsikringsselskabet eller af os. Verserende sager vedrørende skader medfører ikke, at kunden er berettiget til at tilbageholde eventuelle betalinger i forbindelse med udførte rengøringsopgaver.

bottom of page